Kulla e Ndriçimit

  • Mamo Power Trailer Mobile Lighting Tower

    Mamo Power Trailer Mobile Lighting Tower

    Mamo Power Lighting Tower është i përshtatshëm për furnizim me energji shpëtimi ose emergjence me kullë ndriçimi në zona të largëta për ndriçim, ndërtim, funksionim të furnizimit me energji elektrike, me veçori lëvizshmërie, siguri frenimi, prodhim i sofistikuar, pamje të bukur, përshtatje të mirë, furnizim të shpejtë me energji elektrike.* Në varësi të furnizimit me energji të ndryshme, ajo është konfiguruar me rimorkio me rrota të vetme boshtore ose dy boshtore, së bashku me strukturën e varjes së sustave me gjethe.* Boshti i përparmë është me strukturë të goditjes së drejtimit...