Trafiku

Në fushën e transportit, grupi i gjeneratorëve gjithashtu luan një rol veçanërisht të rëndësishëm. Në situata si aeroportet ose stacionet hekurudhore, të cilat janë vende të rëndësishme të transportit, nëse ndodh një ndërprerje e rrymës emergjente. Në këtë kohë, furnizimi me energji në gatishmëri duhet të jetë në gjendje të funksionojë në mënyrë efektive menjëherë. Aeroporti është i ndryshëm nga rastet e tjera, nëse ndërpritet energjia elektrike për disa minuta, pasojat nuk do të jenë vetëm humbje të mëdha ekonomike, por edhe aksidente të mëdha trafiku dhe aksidente të panevojshme.

Fuqia Mamo ka siguri dhe besueshmëri absolute për grupin e gjeneratorëve të përdorur në fushën e trafikut. Mund të funksionojë në mënyrë të qëndrueshme për një kohë të gjatë dhe të bashkëpunojë me sistemin e veçantë të kontrollit të teknologjisë Mamo për të monitoruar aksesorët e produkteve për klientët në kohë reale dhe në distancë, në mënyrë që të sigurojë përdorshmërinë dhe sigurinë e produkteve në masën maksimale.