Naftë dhe Gaz

Kërkesat mjedisore të vendeve të nxjerrjes së naftës dhe gazit janë shumë të larta, gjë që kërkon një furnizim të fortë dhe të besueshëm të energjisë për pajisjet dhe proceset e rënda.

Grupet e gjeneratorëve janë thelbësore për pajisjet e stacioneve të energjisë dhe fuqinë e nevojshme për prodhimin dhe funksionimin, si dhe sigurimin e energjisë rezervë në rast të ndërprerjes së furnizimit me energji elektrike, duke shmangur kështu humbjet e konsiderueshme financiare.

MAMO miraton pajisjet e krijuara për një mjedis të ashpër për tu përballur me mjedisin e punës i cili duhet të marrë parasysh temperaturën, lagështinë, lartësinë dhe kushtet e tjera.

Energjia Mamo mund t'ju ndihmojë të identifikoni grupin më të përshtatshëm të gjeneratorit për ju dhe të punoni me ju për të ndërtuar një zgjidhje të personalizuar të energjisë për instalimin tuaj të naftës dhe gazit, e cila duhet të jetë e fortë, e besueshme dhe të funksionojë me koston më të mirë të funksionimit.